Modified wavelet analysis of ECoG-pattern as promising tool for detection of the blood–brain barrier leakage.

Год публикации
Авторы
Anastasiya Runnova, Maksim Zhuravlev, Rodion Ukolov, Inna Blokhina, Alexander Dubrovski, Nikita Lezhnev, Evgeniya Sitnikova, Elena Saranceva, Anton Kiselev, Anatoly Karavaev, Anton Selskii, Oxana Semyachkina-Glushkovskaya, Thomas Penzel & Jurgen Kurths.
DOI
10.1038/s41598-021-97427-9
Полный текст