Low-Level Laser Treatment Induces the Blood-Brain Barrier Opening and the Brain Drainage System Activation: Delivery of Liposomes into Mouse Glioblastoma

Год публикации
Авторы
Oxana Semyachkina-Glushkovskaya, Denis Bragin, Olga Bragina, Sergey Socolovski, Alexander Shirokov, Ivan Fedosov, Vasily Ageev, Inna Blokhina, Alexander Dubrovsky, Valeria Telnova, Andrey Terskov, Alexander Khorovodov, Daria Elovenko, Arina Evsukova, ...
DOI
https://doi.org/10.3390/

Авторы: Oxana Semyachkina-Glushkovskaya, Denis Bragin, Olga Bragina, Sergey Socolovski, Alexander Shirokov, Ivan Fedosov, Vasily Ageev, Inna Blokhina, Alexander Dubrovsky, Valeria Telnova, Andrey Terskov, Alexander Khorovodov, Daria Elovenko, Arina Evsukova, Maria Zhoy, Ilana Agranovich, Elena Vodovozova, Anna Alekseeva, Jürgen Kurths 1,2,8 and Edik Rafailov

Полный текст