EEG biomarkers of activation of the lymphatic drainage system of the brain during sleep and opening of the blood-brain barrier

Год публикации
Авторы
Semyachkina-Glushkovskaya O.V., Karavaev A.S., Prokhorov M.D., Runnova A.E., Borovkova E.I., Ishbulatov Yu.M., Hramkov A.N., Kulminskiy D.D., Semenova N.I., Sergeev K.S., Slepnev A.V., Sitnikova E.Yu., Zhuravlev M.O., Fedosov I.V., Shirokov A.A., Blokhina
DOI
https://doi.org/10.1016/j.csbj.2022.12.019
Полный текст